Το testware είναι λογισμικό για την προετοιμασία των εξετάσεων ECDL

To testware καλύπτει το επίσημο ECDL syllabus για όλες τις ενότητες και είναι διαθέσιμο μόνο σε εκπαιδευτήρια.

ECDL test

Στο testware περιλαμβάνονται όλα τα επίπεδα σε μία άδεια χρήσης.

Υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις Windows 10/11 και όλες οι εκδόσεις Office 2016/2019/2021/365. Για τις ενότητες που αφορούν το διαδίκτυο υποστηρίζονται οι browsers Microsoft Edge και Google Chrome.

Βασικό επίπεδο ECDL CORE (7 ενότητες) 

Βασικές έννοιες, Διαχείριση αρχείων, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet.

Βασικό επίπεδο ECDL STANDARD (8 ενότητες) 

Διαχείριση αρχείων Computer Essentials, Διαδίκτυο Online Essentials, ΙΤ Security, Διαδικτυακή συνεργασία Online collaboration, Photoshop, Project.

Προχωρημένο επίπεδο ECDL ADVANCED (4 ενότητες)

Word Advanced, Excel Advanced, Access Advanced, Powerpoint Advanced.

Παιδικό επίπεδο ECDL KIDS (8 ενότητες)

To testware υποστηρίζει όλες τις εκδόσεις Microsoft Windows και Microsoft Office.