Χαρακτηριστικά

 • Όλες οι ερωτήσεις είναι InATES (In Application Testing System).
 • Όλα τα είδη ερωτήσεων (πολλαπλών επιλογών, hot spot, κειμένου κτλ)
 • Βίντεο λύση σε κάθε ερώτηση σε τεχνολογία flash
 • Άμεση εμφάνιση του αποτελέσματος
 • Τυχαία σειρά εμφάνισης ερωτήσεων
 • Ανάποδη σειρά εμφάνισης ερωτήσεων
 • Παραπομπές στο βιβλίο εκπαίδευσης
  Eμφανίζεται ακριβώς το σημείο του βιβλίου στο οποίο πρέπει να συμβουλευτεί ο σπουδαστής
 • Καταγραφή προόδου
 • Δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενη ερώτηση
 • Δυνατότητα απόκρυψης των απαντήσεων
 • Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς χρονόμετρο
 • Δυνατότητα παράτασης χρόνου
 • Δυνατότητα προσομοίωσης εξετάσεων με πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα επιλογής χρόνου και συνόλου ερωτήσεων
 • Δυνατότητα κλειδώματος ενοτήτων
 • Δυνατότητα δημιουργίας μαθημάτων με ερωτήσεις από όλες τις ενότητες
 • Δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ερωτήσεων
 • Δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένου μαθήματος
 • Δυνατότητα εκτέλεσης οποιαδήποτες ερώτησης με βάση τον κωδικό
 • Δυνατότητα εξάσκησης χωρίς χρόνο
   
 • Δυνατότητα απόκρυψης χρονομέτρου
 • Συγκεντρωτικά Στατιστικά για όλους τους χρήστες
 • Συγκεντρωτική διαχείριση σπουδαστών/μαθημάτων
 • Στατιστικά χρήσης ανά σπουδαστή (ημέρες και συνολικό χρόνο)
 • Καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων
 • Δυνατότητα επανάληψης οποιουδήποτε σετ ερωτήσεων

Στο τέλος κάθε test εμφανίζονται αναλυτικά αποτελέσματα για την κάθε ερώτηση καθώς και αναλυτκά στοιχεία για το syllabus. Ο μαθήτης μπόρει να επαναλάβει την οποιαδήποτε ερώτηση θέλει όσες φορές επιθυμεί.

Οι μαθητές μπορούν να έχουν το δικό τους προφίλ το οποίο περιλαμβάνει στατιστικά και ρυθμίσεις για τον κάθε μαθητή.

Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ποιες ενότητες θα είναι διαθέσιμες στο προφίλ του μαθητή. Για παράδειγμα μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε ο μαθητής να έχει πρόσβαση στις ενότητες Word και Excel.