Νέο testware 6 - όλα σε ένα Νέο testware 6 - όλα σε ένα . .
  • Το testware είναι ένα εξεταστικό λογισμικό το οποίο λειτουργεί ως εκπαιδευτικό βοήθημα για τις βασικές και προχωρημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Το testware παρέχει ερωτήσεις επιπέδου και στυλ εξετάσεων για όλες τις γνωστές πιστοποιήσεις πληροφορικής (ECDL, KeyCERT, ICT Hellas, Cambridge, ACTA, κτλ). Όλες οι ερωτήσεις είναι InATES και έχουν την αντίστοιχη λύση σε video με επεξεγήσεις τύπου baloons.
  • To testware είναι φιλικό, σύγχρονο, ευέλικτο, γρήγορο. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για κάθε σχολή πληροφορικής, για κάθε καθηγητή και για οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης. Το testware είναι δομημένο γύρω από τον σπουδαστή με σημαντικά χαρακτηριστικά προστιθέμενης αξίας.
  • Με τo testware μπορείτε να ενεργοποιείτε, να διαγράφετε ή να επανεργοποιείτε οποιαδήποτε άδεια χρήσης όσες φορές χρειαστεί αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος Activation Center.
  • Το testware είναι κατασκευασμένο στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία (Microsoft Visual Studio .ΝΕΤ). Χρησιμοποιεί ελάχιστους πόρους από το λειτουργικό σύστημα και μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε Η/Υ.  

 

 

 

Sunday the 5th. Copyrights © 2019 Seventron Limited. All Rights Reserved.